LR
Zarasų socialinės globos namai

Paieška

Prenumerata

Kviečiame užsisakyti pranešimus apie naujienas elektroniu paštu.


Apklausa

Kaip vertinate mūsų paslaugų kokybę?

Puikiai - 73.6%
Gerai - 17.6%
Patenkinamai - 4.8%
Blogai - 4%

Viso balsų:: 125

2018-05-09

Gegužės 4 dieną susirinkome į Zarasų socialinės globos namų salę, į šventinį Motinos dienai skirtą koncertą. Visas mamas sveikino, stiprios sveikatos linkėjo šių namų direktorė Daiva Dūdėnienė. Mintimis, apie brangiausią žmogų – mamą, dalinosi slaugytoja Laisvūnė Valkauskienė. Ji pasakojo kokia ypatinga ir talentinga jos mama Regina Abramavičienė, vienas iš jos talentų - rašyti eilėraščius. ,,Mama tu tokia jauna ir štai žila...“ šiltai ir jautriai suskambo Laisvūnės atliekamos dainos žodžiai. Labai artistiškai savo kūrybos eiles skaitė mūsų namų gyventoja Stefa Andrejevienė. Klausantis jos eilių ne vienam nusirito jaudulio ašara. Norėdami išsklaidyti susikaupusį graudulį į sceną pasirodymui pakvietėme šokių kolektyvą, kuris atliko nuotaikingą, naujai išmoktą šokį ,,Boogy“. Koncertą tęsėme gražiausius žodžius ir skambiausias dainas skirdami brangioms mamoms, skambėjo Gražinos, Violetos, Algimanto, Erlando, Žydrūno, Leonido atliekamos dainos.

Mielos mamos, dėkojame jums už gyvybę, už rūpestį, už gyvenimą, linkime, kad kuo dažniau jus džiugintų vaikai.

Užimtumo specialistė Virginija Varanavičienė

Nuotraukos Deimantės Vaitkienės

Skaityti daugiau: O miela Mama

Skaityti daugiau: O miela Mama

Skaityti daugiau: O miela Mama

Skaityti daugiau: O miela Mama

Skaityti daugiau: O miela Mama

Skaityti daugiau: O miela Mama

Skaityti daugiau: O miela Mama

Skaityti daugiau: O miela Mama

Skaityti daugiau: O miela Mama

Skaityti daugiau: O miela Mama

Skaityti daugiau: O miela Mama

Skaityti daugiau: O miela Mama

Skaityti daugiau: O miela Mama

Skaityti daugiau: O miela Mama

Skaityti daugiau: O miela Mama

Skaityti daugiau: O miela Mama

2018-04-17

Zarasų socialinės globos namai įsikūrę prie vaizdingo Balto ežero, žaliaskarių pušų ir eglių apsuptyje. Graži ir jauki aplinka džiugina gyventojų akį ir suteikia dvasinę ramybę. Iš įvairių šalies kampelių čia gyvena žmonės. Kiekvienas su savo likimu, savo nuoskaudomis ir džiaugsmais. Įvairiais keliais jie atėjo į šiuos namus. Vienus čia atvedė ligos, kiti čia gyvenimo užuovėją surado nuo senatvės ir vienatvės. Tačiau po šių globos namų stogu visi tapo viena, gausia ir draugiška šeima.

Bėga laikas, jis keitė ir keičia požiūrį į globos namus. Mes dar prisimename laikus, kai buvo neigiamai vertinami tie vaikai ar giminaičiai, kurie savo tėvus, kitus artimus žmones apgyvendindavo globos namuose. Tačiau ši nuostata keitėsi, kadangi tik tokiu būdu vaikai galėdavo dirbti, mokytis, siekti karjeros. O globos namuose nauji gyventojai greitai surasdavo daug įdomių užsiėmimų, gerų draugų ir artimų bičiulių ir nejausdavo skriaudos, kad jiems neatsirado vietos savuose namuose.

Suprantama, praeities požiūris visiškai neišnyko, atsirado tik nauji jo aspektai. Specializuotose globos įstaigose yra ir trūkumų, neišsprendžiamų problemų. Čia globojami asmenys yra atskiriami nuo bendruomenės ir tokiu būdu pamažu netenka ne tik individualumo, bet ir tokių bazinių vertybių kaip asmeninė nuosavybė ar privatumas. Žmonės tampa priklausomi nuo jiems sudarytos dienotvarkės: keliasi, valgo ir ilsisi tam skirtu laiku, su globos namų gyventojais dirbama didelėse grupėse.                                                                                                                           

Šiandien požiūris į socialinės globos namus, jų veiklą ir paskirtį patiria dar vieną evoliuciją. Šio požiūrio pagrindinė šerdis - daug senų, neįgalių žmonių gali savarankiškai gyventi, įstengia patys savimi pasirūpinti. Tačiau kelią ši nuomonė į žmonių sąmonę skinasi labai sunkiai. Čia ir yra didelė kliūtis, kuri stabdo socialinės globos namų pertvarkos procesą.        

Socialinių globos namų pertvarka – tai grąžinama skola ištisoms kartoms neįgaliųjų, kurie ne vieną dešimtmetį gyveno uždaryti nuo pasaulio, nuo bendruomenės. O juk šie žmonės nori bendrauti su sveikais, domėtis jų gyvenimu. Būdami lyg „atskiroje valstybėje“, jie to daryti negali.   Lietuva 2010 m. ratifikavo Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją, kuria įsipareigojo siekti, kad žmonės su negalia Lietuvoje galėtų gyventi kuo visavertiškesnį gyvenimą. Tam tikslui Europos Komisija 2010 m. lapkričio 15 d. patvirtino 2010‒2020 m. Europos strategiją dėl negalios. Vienu iš svarbiausių strategijos tikslų buvo įvardytas negalią turinčiųjų savarankiško gyvenimo skatinimas, deinstitucionalizacijos ir bendruomeninių paslaugų plėtra. 2012 m. lapkričio 16 d. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministras pasirašė įsakymą „Dėl neįgalių vaikų, likusių be tėvų globos vaikų, suaugusių neįgalių asmenų socialinės globos namų deinstitucionalizacijos strateginių gairių patvirtinimo“.                                                                                    

Šalyje šiuo metu septyni socialinės globos namai dalyvauja deinstitucionalizacijos programoje. Įgyvendinat ją,   sparčiai steigiami grupinio gyvenimo namai neįgaliesiems, turintiems proto ar psichinę negalią. Grupinio gyvenimo namuose iki 10 neįgalių asmenų prižiūrimi darbuotojų gyvens ir savarankiškai tvarkysis buitį.

Zarasų socialinės globos namai ateityje taip pat planuoja įsteigti grupinio gyvenimo namus neįgaliems žmonėms. Pamažu ir mūsų namai ištuštės. Planuojama, kad čia liks sunkiai sergantys neįgalieji, kuriems būtina nuolatinė prižiūra.                                                                        

Informuodama apie šią pertvarką, kviečiu zarasiškius šią žinią priimti ramiai ir būti tolerantiškesniems mūsų gyventojams. Zarasų bendruomenė, jos nariai daugelį mūsų globos namų gyventojų pažįsta, su jais bendrauja, lankosi vieni pas kitus. Kiekvienam būtina įsisąmoninti, kad ir kokią negalią žmogus turėtų – psichikos, proto, judėjimo, regos ar klausos, neįgalieji nori, kad aplinkiniai į juos žiūrėtų kaip ir į kitus žmones, kad juos laikytų pilnaverčiais piliečiais. Neįgalieji turi teisę ir gali visavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime, – tai yra gyventi, mokytis ir dirbti ne uždarose institucijose, o bendruomenėse, kartu su visais žmonėmis, neįgaliajam reikia būti visuomenėje. Neįgalieji tokie patys žmonės, kaip mes. Pagyvenę šalia jų, pabendravę, tai visi suprasime. Nebijokite šios kaimynystės, o ją skatinkite.

Zarasų socialinės globos namų direktorė Daiva Dūdėnienė

                                                                                                                                                                              

2018-04-10

Į duris pasibeldė ilgai lauktas ir kiekvienais metais atsinaujinantis pavasaris, kuris vėl mums dovanojo Velykų šventę. Balandžio 3 dieną globos namuose susirinkome drauge į salę pasidžiaugti šventišku koncertu, pavasariškomis dainomis, margučiais. Visus su gražia pavasario švente pasveikino direktorės pavaduotoja. Skambėjo dainos, šokių kolektyvas džiugino savo linksmais šokiais. Tradiciškai foje pakvipo pavasarinių – velykinių kompozicijų paroda. Čia akį džiugino mieli tradiciniai lizdeliai, kiškučiai, margučiai, jaunučiai prasiskleidę lapeliai ir žiedai. Koncertui pasibaigus prasidėjo margučių varžytuvės, žaidimai.

Užimtumo specialistė Birutė Paskačienė

Nuotraukos Deimantės Vaitkienės

Skaityti daugiau: Pasibeldė Šventų Velykų šventė

Skaityti daugiau: Pasibeldė Šventų Velykų šventė

Skaityti daugiau: Pasibeldė Šventų Velykų šventė

Skaityti daugiau: Pasibeldė Šventų Velykų šventė

Skaityti daugiau: Pasibeldė Šventų Velykų šventė

Skaityti daugiau: Pasibeldė Šventų Velykų šventė

Skaityti daugiau: Pasibeldė Šventų Velykų šventė

Skaityti daugiau: Pasibeldė Šventų Velykų šventė

Skaityti daugiau: Pasibeldė Šventų Velykų šventė

Skaityti daugiau: Pasibeldė Šventų Velykų šventė

Skaityti daugiau: Pasibeldė Šventų Velykų šventė

Skaityti daugiau: Pasibeldė Šventų Velykų šventė

Skaityti daugiau: Pasibeldė Šventų Velykų šventė

Skaityti daugiau: Pasibeldė Šventų Velykų šventė

Skaityti daugiau: Pasibeldė Šventų Velykų šventė

Skaityti daugiau: Pasibeldė Šventų Velykų šventė

Skaityti daugiau: Pasibeldė Šventų Velykų šventė

2018-04-11 

Galimybė įgyvendinti svajonę - štai kas gyvenimą daro įdomų. P. Coelho

Zarasų socialinės globos namuose gyvename jau netrumpą laiką, sukūrėme šeimą, susilaukėme mažylio. Mūsų šeimos svajonė buvo išeiti iš globos namų ir gyventi savarankiškai. Reikia tikėti ir svajonės išsipildys, taip atsitiko ir mums. Savivaldybė skyrė socialinį būstą Zarasų mieste. Džiaugsmas bei nerimas aplankė apie tai sužinojus. Sulaukėme daug palaikymo iš aplinkinių. Sakoma, kad pasaulyje yra daug gerų žmonių. Mes tuo įsitikinome ir nuoširdžiai norime visiems padėkoti už pagalbą persikraustant.

Atskirai norime padėkoti Giedrei ir Kristinai Jankauskaitėms už dovanotus baldus mūsų sūnelio kambariui. Esame dėkingi mūsų aukšto socialiniams darbuotojams Valerijai ir Pauliui, socialinio darbuotojo padėjėjoms Ritai ir Nijolei už vertingus patarimus ir pagalbą žengiant į savarankišką gyvenimą. Ačiū visiems socialinės globos namų darbuotojams ir gyventojams, už pagalbą, paramą ir nuoširdumą mūsų šeimai. Ypač dėkojame mūsų globos namų gyventojoms Inai ir Sigutei, darbuotojams Jonui, Janušui, Viktorui.

Nuoširdžiai dėkojame Ingai, ji buvo mums ne tik gyventojų tarybos atstovė mūsų aukšte, bet ir mūsų šeimos ramstis globos namuose. Pagelbėdavo ne tik ligos bet ir nenumatytais atvejais, sprendžiant problemas ir auginant mūsų sunų Jurijų. Inga visus tris metus buvo šalia, mes visada lauksime ir džiaugsimės, jos apsilankymu mūsų naujuose namuose.

Marija, Andrejus ir Jurijus Vertinskiai

Nuotraukos Valerijos Grigorjevos

Skaityti daugiau: Svajonės pildosi

Skaityti daugiau: Svajonės pildosi

2018-04-05

Kovo 29 dieną grupelė Zarasų socialinės globos namų gyventojų vyko į meninio stiklo studiją ,,Glassremis“ esančią Panevėžyje. Visuomet smagu patirti naujų nuotykių, pamatyti ar sužinoti kažką naujo, o kaip gi ,,gimsta“ stiklas? Apie tai ekskursijos dalyviai buvo matę tik per televiziją. Nepaprasto grožio dirbinius iš stiklo daugelis matė miesto šventės mugėje. Tad labai susidomėję, atidžiai klausydami ekskursijos vadovo keliavome pasižvalgyti po studijos patalpas. Pirmiausia aplankėme karščiu alsuojančią stiklo putimo dirbtuvę, kurioje dujomis kūrenamose krosnyse kunkuliavo, lyg medus, tąsi stiklo masė. Gamybai naudojamos tik aukštos kokybės žaliavos ir medžiagos. Stiklo gaminiai formuojami rankomis. Dirba didelę patirtį turintys stiklo meistrai. Jie pademonstravo, kaip iš mažo masės gumulėlio jų įgūdžių ir meninio meistriškumo dėka gimsta stiklo gaminių ruošiniai. Po to specialiose aušinimo spintose dirbiniai pusantros paros lėtai aušinami. Ataušę gaminiai keliauja į kitą cechą, kur yra pjaustomi, šlifuojami kol įgauna galutinę norimą formą. Pagrindinė studijos produkcija: įvairių dydžių, formų ir savito dizaino stiklo skulptūros, stiklinės interjero dalys, unikalūs autoriniai darbai. Susižavėję apžiūrėjome ekspoziciją, įsigijome nedidėlių spalvingų stiklo dirbinių.

Atkeliavę į Panevėžį panorome dar šiek tiek pasidairyti. Miesto centre pastebėjome Panevėžio kraštotyros muziejų. Užsukę sužinojome, kad muziejus neužilgo bus uždaromas rekonstrukcijai ir bus atsisveikinta su senosiomis muziejau ekspozicijomis, tad atidžiai jas apžiūrėjome ir pažadėjome čia apsilankyti muziejui atsinaujinus.

Užimtumo specialistė Virginija Varanavičienė

Nuotraukos autorės

Skaityti daugiau: Smagu patirti naujų nuotykių

Skaityti daugiau: Smagu patirti naujų nuotykių

Skaityti daugiau: Smagu patirti naujų nuotykių

Skaityti daugiau: Smagu patirti naujų nuotykių

Skaityti daugiau: Smagu patirti naujų nuotykių

Skaityti daugiau: Smagu patirti naujų nuotykių

Skaityti daugiau: Smagu patirti naujų nuotykių

Skaityti daugiau: Smagu patirti naujų nuotykių

Skaityti daugiau: Smagu patirti naujų nuotykių

Skaityti daugiau: Smagu patirti naujų nuotykių