LR
Zarasų socialinės globos namai

Meniu

Paieška

Prenumerata

Kviečiame užsisakyti pranešimus apie naujienas elektroniu paštu.


Apklausa

Kaip vertinate mūsų paslaugų kokybę?

Puikiai - 73.6%
Gerai - 17.6%
Patenkinamai - 4.8%
Blogai - 4%

Viso balsų:: 125

GLOBOS NAMŲ VEIKLOS TIKSLAI YRA:

1. Teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą, užtikrinančią globos namų gyventojo įvairiapusiškus poreikius ir jo geriausią interesą;

2. tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojo reikmes, jiems užtikrinant pasirinkimo teisę, įgyvendinat jų asmeninius poreikius, sudarant galimybę palaikyti ryšius su šeima, artimaisiais, visuomene;

3. atsižvelgiant į globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, motyvavimą, skatinti ir padėti integruotis į bendruomenę.

GLOBOS NAMAI, SIEKDAMI ĮGYVENDINTI VEIKLOS TIKSLUS, VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:

1. Vykdo globėjo (rūpintojo) pareigas, atstovauja globos namų gyventojų interesams valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, gina jų teises;

2. suteikia gyvenamąjį plotą, aprūpina globos namų gyventojus reikalingu inventoriumi;

3. pagal sudarytus individualius socialinės globos planus teikia globos namų gyventojams socialinės globos paslaugas, atitinkančias kiekvieno globos namų gyventojo savarankiškumo lygį;

4. atsižvelgdami į globos namų gyventojų amžių, sveikatą, medicinos darbuotojų rekomendacijas ir vadovaudamiesi socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu nustatytu paros finansiniu normatyvu, organizuoja (teikia) maitinimą;

5. organizuoja ir teisės aktų, reglamentuoja asmens sveikatos priežiūrą, nustatyta tvarka teikia sveikatos priežiūros paslaugas, pagal poreikį ir socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu nustatyta paros finansinį normatyvą aprūpina medikamentais;

6. organizuoja globos namų gyventojų aprūpinimą proteziniais, ortopediniais gaminiais, klausos aparatais, akiniais, neįgaliųjų vežimėliais ir kitomis techninės pagalbos priemonėmis;

7. užtikrina sanitarinį, higieninį ir priešepideminį režimą globos namuose;

8. užtikrina saugią, sutvarkytą, globos namų gyventojams specialiesiems poreikiams tenkinti pritaikytą aplinką, reikalingą jų kasdieniam gyvenimui bei paslaugoms gauti;

9. organizuoja globos namų gyventojų kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymą, darbinę veiklą, laisvalaikį ir užimtumą taip, kad jie būtų palaikomi, skatinami būti savarankiški;

10. organizuoja kultūrinių, sporto, prireikus – religinių paslaugų teikimą.