LR
Zarasų socialinės globos namai

Meniu

Paieška

Prenumerata

Kviečiame užsisakyti pranešimus apie naujienas elektroniu paštu.


Apklausa

Kaip vertinate mūsų paslaugų kokybę?

Puikiai - 73.6%
Gerai - 17.6%
Patenkinamai - 4.8%
Blogai - 4%

Viso balsų:: 125

 

PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMAS NUO 2020-01-01

 Deklaruojantiems:

 • Neprivalote iš naujo pateikti privačių interesų deklaracijų, tačiau rekomenduojame ne anksčiau kaip nuo 2020-01-01 peržiūrėti paskutinę savo teiktą privačių interesų deklaraciją ir, prireikus, papildyti atitinkamais duomenimis pagal naująjį reglamentavimą arba pašalinti nebeaktualius.
 • Privačių interesų deklaracijų teikimo terminai ir tvarka nesikeičia: deklaruojama nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po deklaruojančio asmens išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos arba deklaruotinų duomenų pasikeitimo. Deklaruojama per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo sistemą.

Deklaruojantiems pirkimuose:

 • Deklaravimo pareigą nuo 2020-01-01 turės ir:

  • perkančiojo subjekto pirkimų komisijų nariai;
  • asmenys, perkančiojo subjekto vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus,
  • ekspertai, dalyvaujantys perkančiojo subjekto atliekamų pirkimų procedūrose,
  • viešojo pirkimo, vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiojo subjekto atliekamo pirkimo, koncesijos iniciatoriai.

 • Nepateikę deklaracijos, perkančiųjų subjektų pirkimų komisijų nariai, asmenys, perkančiųjų subjektų vadovų paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai bei pirkimo iniciatoriai, neturės teisės dalyvauti pirkimų procedūrose ir turės būti atšaukti iš atitinkamų pareigų (VPIDĮ 5 straipsnio 6 dalis).

Šiurkštūs pažeidimai:

 • VPIDĮ draudžiančių, įpareigojančių ar apribojančių nuostatų šiurkštus pažeidimas užtraukia baudą nuo 600 iki 1600 eurų;
 • pakartotinis nusižengimas užtraukia baudą nuo 1600 iki 2600 eurų.

 Pripažįstama, kad deklaruojantysis šiurkščiai pažeidė VPIDĮ nuostatas, jeigu:

 • VPIDĮ nuostatos pažeistos, nors deklaruojančiam asmeniui jau buvo pateiktos išankstinės rašytinės rekomendacijos, nuo kokių sprendimų rengimo, svarstymo ar priėmimo jis privalo nusišalinti;
 • VPIDĮ nuostatos pažeistos pakartotinai per vienus metus nuo tos dienos, kurią asmuo buvo pripažintas pažeidusiu šį įstatymą;
 • VPIDĮ nuostatos pažeistos dėl interesų konflikto, kurio aplinkybėmis valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo (ar jam artimas asmuo) realizavo savo privatų interesą.

Privačių interesų deklaravimas (lankstinukas)

 

ZARASŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE DIRBANČIŲ ASMENŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMO IR NUSIŠALINIMO TVARKOS APRAŠAS

 ZARASŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, REPREZENTACINIŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO TVARKOS APRAŠAS