LR
Zarasų socialinės globos namai

Meniu

Paieška

Prenumerata

Kviečiame užsisakyti pranešimus apie naujienas elektroniu paštu.


Apklausa

Kaip vertinate mūsų paslaugų kokybę?

Puikiai - 73.6%
Gerai - 17.6%
Patenkinamai - 4.8%
Blogai - 4%

Viso balsų:: 125

ü  Mokėjimo už trumpalaikę socialinę globą dydis neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų.

ü  Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas ir turtą.

ü  Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų, jei asmens turto vertė yra mažesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą.

ü  Jei suaugusio asmens turto vertė yra didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą.

Asmens socialinių paslaugų poreikį bei finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas vertina asmens (šeimos) gyvenamosios vietos savivaldybė. Mokėjimo dydis kiekvienam asmeniui nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens finansines galimybes bei teikiamų paslaugų rūšį.

Asmens (šeimos narių) finansinės galimybės gali būti nevertinamos, kai asmuo (šeima) sutinka mokėti visą socialinių paslaugų kainą.

Galima pateikti konkretų pavyzdį: tarkim socialinės globos kaina vienuose senų žmonių globos namuose yra 463,77 Eur (1600 litų), o asmens, norinčio patekti į šią įstaigą mėnesio pajamos sudaro 260,87 Eur (900 litų), jo turto vertė mažesnė už gyvenamosios vietos normatyvą, todėl mokestis bus skaičiuojamas tik nuo asmens pajamų. Šiuo atveju už gyvenimą tokiuose globos namuose asmuo turės mokėti 208,69 Eur (720 litų (80 proc. savo pajamų)). Likusią dalį – 255,07 Eur (880 litų) mokės jį siunčianti savivaldybė.

Asmeniui su sunkia negalia socialinei globai teikti skiriama valstybės dotacija – 7,2 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio per mėnesį, kuri šiuo metu sudaro 271,30 Eur (936 litus). Valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija skiriama konkretaus asmens socialinei globai finansuoti, kuri priklauso nuo asmens finansinių galimybių mokėti už socialines paslaugas ir nuo socialinės globos kainos. Šios lėšos asmeniui su sunkia negalia naudojamos skirtumui tarp socialinės globos kainos ir asmens mokėjimo už socialines paslaugas finansuoti.