LR
Zarasų socialinės globos namai

Paieška

Prenumerata

Kviečiame užsisakyti pranešimus apie naujienas elektroniu paštu.


Apklausa

Kaip vertinate mūsų paslaugų kokybę?

Puikiai - 73.6%
Gerai - 17.6%
Patenkinamai - 4.8%
Blogai - 4%

Viso balsų:: 125

2018-10-31

Zarasų globos namai po dviejų metų švęs savo gyvavimo šimtmetį. Apie 1920 metus čia, prie vaizdingo ežero pakrantės, buvo įkurta senelių prieglauda. Per tą laiką jau kelioms žmonių kartoms ji tapo savais ir net gimtais namais. Vos ne per amžiaus istoriją tūkstančiai žmonių čia gyveno, čia leido paskutines savo gyvenimo dienas. Iš čia iškeliavo ir į amžino poilsio vietą.

Kiekvienu laikotarpio etapu plėtėsi globos namai. Įsimintina prieglaudai 1936 metai. Tais metais buvo nupirkti Puodiškių vienkiemio pastatai, žemė. Pasodintas sodas.

Prieglauda augo, tapo pensionatu, vėliau globos namai. Dabar Zarasų socialinės globos namai gali apgyvendinti net 215 žmonių.

Šiandien namuose yra visos sąlygos prasmingai gyventi. Sudarytos sąlygos žmonėms vystyti savo kūrybinius sugebėjimus. Čia žmonės drožinėja, mezga, siuvinėja. Daug globos namų gyventojų sportuoja. Jie atsiveža medalių ne tik iš šalies, bet ir tarptautinių sporto varžybų. Namų vadovai, darbuotojai stengiasi ir jų darbas vainikuoja rezultatus: žmonės gyvena lyg savuose namuose. Jų nekankina vienatvė, jie lyg didelė, darni ir vieninga šeima.

Tiesa, ilgesio jausmas globos namuose visada gyvas. Senukai ir močiutės gali daug ko neprisiminti, tačiau jie jaunystės dienas, draugus prisimena puikiai. Puikiai jie mena vaikų ir anūkų vardus. Deja, ne visi artimieji prisimena savo nusenusius tėvus, senelius. Kiekvieno globos namų gyventojo širdis kasdien alsuoja viltimi išvysti savo artimo, giminaičio ar draugo veidą.

Prieš dvidešimt metų globos namuose ir gimė graži tradicija – rengti giminių šventes. Į jas pakviesti gyventojų artimus ir brangius žmones.

Smagi, turininga šventė „Žiburėlis lange“ įvyko ir šiemet. Tą dieną globos namų koplyčioje buvo aukojamos Šv. Mišių už mirusius ir gyvus šių didelių namų gyventojus, jų gimines, darbuotojus, buvo kviečiama visus dalintis gerumu, atjauta, nesavanaudiška parama.

Po šv. Mišių gyventojai bei jų artimieji skubėjo į valgyklą, kurioje vyko šventinė užstalė.

Giminių šventės vedėja, globos namų užimtumo specialistė Birutė Paskačienė svečiams dėkojo, kad šie nepamiršta savo artimųjų, draugų ir bičiulių. Šventė visuomet rengiama Vėlinių dienos išvakarėse, čia lyg ir simbolizuoja tai, kad svarbu prisiminti ne tik mirusius, ypač svarbiau prisiminti ir savo gyvus artimuosius. Jiems, ypač senatvėje, prikaustytiems ligos patale, tai yra labai reikalinga.

Globos namų direktorė Daiva Dūdėnienė džiaugėsi, kad ši šventė viena iš gražiausių ir svarbiausių šiuose globos namuose. Direktorė priminė klebono Šv. Mišių metu pasakyto pamokslo žodžius, kad mūsų gyvenimas be giminių, artimųjų yra lyg paukščio skrydis su vienu sparnu. Todėl bendravimas visiems yra reikalingas. Direktorė kvietė nepamiršti savo artimųjų, rašyti, skambinti, atvykti. Čia visi yra labai laukiami. Drauge čia gyvena ne tik garbaus amžiaus žmones, šalia jų čia gyvena ir jauni žmonės, patyrę daugybę gyvenimo išbandymų ir nelaimių.

Džiugių ir šventiškų akimirkų Giminių šventei suteikė dainininkų Livetos ir Petro Kazlauskų koncertas. Susirinkusiems daug gražių palinkėjimų išsakė dainininkė Liveta Kazlauskienė. Dainininkai dainavo daug populiarių dainų, jiems šauniai pritarė ir šventės dalyviai. Liveta dainavo kartu su globos namų gyventojais. Jie ne tik dainavo, bet ir šoko. Globos namų gyventojai, jų svečiams ne tik susitikimai su artimaisiais, bet ir koncertas praskaidrino nuotaiką. Geros nuotaikos ir karštų plojimų buvo be galo daug. Žmonės, gyvenantys globos namuose, demonstravo, kad ir jie moka džiaugtis muzika, daina ir artimųjų dėmesiu.

Už nuostabų koncertą nuoširdžiai dėkojo globos namų užimtumo specialistė Virginija Varanavičienė. Ji svečiams įteikė globos namuose pagamintą vazoną. Visi kvietė dainininkus atvykti dar sykį. Jie čia mylimi ir laukiami.


Tą dieną buvo ne tik šventė didelei globos namų šeimai. Jubiliejinį gimtadienį šventė ir globos namų darbuotoja Liudmila Trus. Jai buvo skirtos bendradarbių, darbuotojų sveikinimai, gėlės. Liveta ir Petras Kazlauskai skyrė dainą jubiliatei. Po profesionalių artistų pasirodymo koncertą surengė ir globos namų gyventojai. Smagiai šoko globos namų šokėjų grupė „Saulė“. Daug dainų padainavo globos namų gyventojai Violeta Virvičiūtė, Diana Michmel, Gražina Pliustienė, Žydrūnas Grėbliauskas, Leonidas Juravičiovas ir namų darbuotoja slaugytoja Laisvūnė Valkauskienė. Jiems dėkojo ir gyventojai, ir svečiai, padovanojo karštus aplodismentus. Daug padirbėjo dainininkai, daug triūso įdėjo ir meno vadovas Valerijus Bogomolnikovas.


Buvo šventėje ir apmąstymo akimirkų. Juozas Pernaravičius gyvena globos namuose, jį lanko jo artimieji. Šios šventės metu nuskambėjo graži jų padėka. Jie nustebinti darbuotojų rūpesčiu ir meile. Šie namai tokie, kad jų palikti gaila net sveikam žmogui. Artimas Juozui Perenavičiui žmogus išsakė nuoširdžius žodžius darbuotojams, vadovams. Jų darbas sudėtingas ir sunkus, bet labai reikalingas. Reikalingas gyventojams, reikalingas jų artimiesiems. Globos namų gyventojas Arūnas Kulieša skyrė padėkos žodžius savo globotojams Ramunei ir Petrui Prakapavičiams. Prieš pusantrų metų graži draugystė gimė tarp Magučių kaimo šeimos ir globos namų gyventojų Arūno ir jo bičiulio Jordano. Jie dviese nuolatos lankosi Ramunės ir Petro namuose, šie namai tapo jiems savi ir artimi, o šių namų šeimininkai pačiais artimiausiais žmonėmis pasaulyje. Ramunė dirba Ignalinos rajone kultūrinių renginių organizatore, tad dažnai šiuos jaunuolius paima į koncertines keliones. Arūnas ir Jordanas talkininkauja renginių metu. Taip gimė graži draugyste, o globos namų gyventojai surado ir čia užuovėją nuo visų gyvenimo audrų ir vėtrų. Globos namų šventės metu Ramunė Prakapavičienė papasakojo šią gyvenimišką istoriją ir sugraudino nė vieną širdį. Juk taip reikalingas artimas žmogus kiekvienam, ypatingai tiems, ką nuskriaudė likimas, iš ko gyvenimas atėmė artimus žmones. Viešnia Ramunė Prakapavičienė padainavo šventės dalyviams keletą dainų. Šventės dalyviai ir jai atsidėkojo aplodismentais.


Šventei ruošėsi visi. Prieš šventę išėjo globos namų laikraštis „Žiburėlis“, kurį parengė socialiniai darbuotojai Rasa Larinienė ir Simonas Mikštas. Globos namų vestibiulyje buvo demonstruojamos praėjusių metų renginių nuotraukos.


Šventėje dalyvavo Zarasų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios kunigai, tai suteikė irgi šiam artimųjų žmonių susitikimui ypatingą žmonių gerumo, atjautos, dvasingumo prasmę ir susikaupimą.


Susitikimo šventė paliko daug įsimintinų akimirkų, padovanojo puikią nuotaiką ir džiugius apmąstymus. Artimųjų, svečių ištarti padėkos žodžiai paliko šilumą visų – ir gyventojų, ir darbuotojų - širdyse. Nuostabioje giminių šventėje buvo daug nuostabių ir įspūdingų susitikimų. Artimųjų žmonių viešnagė padovanojo globos namų gyventojams spindulėlį džiaugsmo, meilės ir vilties. Visi atsisveikino džiugiai ir širdyje pasiliko viltį ir ateityje čia susitikti. Tradicija tęsiasi.

Petras Ivanovas

Nuotraukos Virginijos Varanavičienės

apetro1

apetro2

apetro3

apetro4

apetro5

apetro6

apetro7

apetro8

apetro9

apetro10

apetro11

apetro12

apetro13

apetro14

apetro15

apetro16

apetro17

apetro18

apetro19

apetro20

apetro21

apetro22

apetro23